Metoden - KeBo, Euro Network Service - ventilation sanering

Metoden


 

Dålig inomhusluft är troligen den största orsaken till den ökade förekomsten av allergiska sjukdomar. En bidragande orsak är igensatta och smutsiga ventilationskanaler med nedsatt funktion.

Många ventilationsysstem har aldrig blivit rengjorda. Mycket på grund av att det inte funnits någon rationell och ekonomisk metod att göra det på.    

 KEBO Scanservice har en metod som effektivt rengör alla typer av ventilationskanaler. Det är en torr, helt sluten och kemikaliefri metod där rengöringen sker med hjälp av än tryckluftsdriven roterande kula med s k luft-kniv. Kulorna finns i plast, stål eller titan och passar därför för alla förekommande typer av uppdrag. För bästa resultat kompletteras kulan med en roterande borste av nylon- material. Vid rengöring tapps alla don, utom det som är längst bort belaget, i systemet igen. Dels för att skapa nödvändigt undertryck, och dels för att ingen smuts skall tränga ut på oönskade ställen. Samtidigt som rengöring sker med kula och borste skapas ett  undertryck i ventilations-systemet med hjälp av en industridammsugare. All den lösa smuts som avlägsnas sugs ut ur kanalerna och hanteras i ett helt slutet system utan att tränga ut i lokalerna, och utan att någpn kommer i kontakt med den. Denna form av hantering är viktig för att saneringen skall fungera störningsfritt under pågående verksamhet, och ett krav i sjukhus, känsliga industrilokaler etc.